Philosophy and Canon Law

ISSN: 2450-4955
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice

Wykaz czasopism MNiSW (2019): 20 pkt.