Philosophy and Canon Law

ISSN: 2450-4955 / 2451-2141
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice

Wykaz czasopism MNiSW (2021): 20 pkt.